da se en de trBiologiska hjälpmedel    


1. Värdväxterna
"Värdväxterna är i all sin enkelhet vete sått i krukor, som ympats med en viss sorts bladlus, som bara lever på gräs. Bladlössen kommer således inte angripa våra kalanchoe, utan blir i stället kvar på själva värdväxten, som fungerar som en slags oas, dit de små parasitsteklarna söker sig då bladlössen som de vill parasitera, befinner sig där. Värdväxten med bladlössen fungerar så att säga som surrogatmamma för parasitstekeln", berättar Ajs Dam, som ansvarar för den dagliga biologiska bekämpningen hos Queen®.


"När parasitstekeln har stucket en bladlus, lägger den ett ägg i bladlusen, som således blir till en ny liten parasitstekel. Ju fler parasitsteklar desto bättre, så man kan säga, att parasitstekeln är våra egna små naturliga och hållbara hjälpare, då de parasiterar på bladlus, som annars kan riskera att angripa våra kalanchoe", berättar Ajs Dam.


2. Jordrovkvalster
Jordrovkvalster appliceras i början av produktionen. De lever i växternas kruka och fungerar här som ”osynliga” små hjälpare, som skyddar växterna genom att konsumera ägg och larver från skadliga insekter. Jordrovkvalstren lever i krukan under hela växtens liv och fortsätter således också att ta hand om växten efter den har lämnat trädgårdsmästeriet. När skadedjuren inte har möjlighet att reproducera sig och lägga ägg så är det inte nödvändigt att använda kemikalier för att skydda växterna.


3. Nyttosvampar
Mikrobiologiska medel täcker en mängd nyttosvampar och -bakterier, som vi använder förebyggande, för att stärka växterna och förhindra angrepp av svampsjukdomar.


En av dessa osynliga hjälpare är nyttosvampen Trichoderma harzianum. Den tillförs via bevattningsvattnet, tillsammans med näringsämnena. Svampen koloniserar växternas rötter och skyddar dem mot angrepp av skadegörande svamp, även efter att växten har lämnat trädgårdsmästeriet.


Andra typer av mikrobiologiska medel sprutas på växterna för att skydda de överjordiska delarna på samma sätt som trichoderma-svampen skyddar rötterna.


Bin
Hos Queen® använder vi inga växtskyddsmedel som är skadliga för bin, ej heller efter att de har lämnat växthuset och står hos konsumenten.


 

Shoppingbag

Total: SEK 0,00

Lägg i shoppingbagen
--